Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges årligt til generalforsamlingen.

Den består af 3-5 medlemmer samt 2 suppleanter som vælges blandt grundejerforenings medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, dog vælges Formanden af generalforsamlingen.