Vinternyt 2020

Kære naboer,

De mørke og kolde måneder er atter over os og i den anledning vil bestyrelsen gerne dele nogle generelle informationer.

Nyt domæne

Ellehavens hjemmeside er flyttet fra ellehaven.com til ellehaven.dk. Indholdet og udseendet har ikke ændret sig, men bestyrelsen har fået en ny e-mailadresse som er bestyrelsen@ellehaven.dk.

Ny affaldsordning

I løbet af 2020 vil kommunen introducere deres nye affaldsordning med sortering. Det betyder at alle parcelhuse i Rudersdal vil få to containere, på 240L hver, tildelt i perioden mellem Januar og November. Placeringen af disse containere giver nogle udfordringer idet vores forhaver i Ellehaven ikke er særlig store og der stilles krav til adgang for skraldemændene ifm tømning. Vi arbejder på at udfærdige et fælles løsningsforslag for hele Ellehaven der kan imødekomme æstetikken i bebyggelsen.

Brug af stikveje

Der bliver stadig i alt for høj grad kørt op og ned ad stikvejene foran nr 2-6, 22-26 og 42-46 langs med fællesarealerne. Det førte til en stor skade der kostede Grundejerforeningen knapt 20.000 kroner. Der henvises til §8 i deklarationerne, og vi skal bede beboerne i de pågældende ejendomme, at sørge for at reglen også overholdes af gæster samt førerne af varevogne, postbiler, lastbiler, tunge entreprenørmaskiner osv.

”Skolevejen”

Skolevejen samt tilhørende fortove, som vi deler med de ”hvide huse” og som bruges af mange skolebørn hver dag, er efterhånden i rigtig dårlig stand. Det er blevet et fast punkt på dagsordenen, idet vi med stor sandsynlighed står overfor et større asfaltarbejde, samt anlæg af nye fortove indenfor en overskuelig fremtid. Der drøftes forskellige løsningsmodeller, blandt andet en evt etableringen af et vejlaug. Vi håber, at alle vil støtte op om projektet så vi kan løse udfordringen så smertefrit som muligt.

Vintervedligeholdelse

Kommunen har opsagt serviceordningen vedrørende vintervedligeholdelse. Det overlader arbejdet med snerydning og glatvejsbekæmpelse til alle os i Ellehaven. Der har været enkelte døgn som har været våde om dagen med efterfølgende frost om natten, hvilket har ført til meget glatte fortove og veje. Husk, at det er hver enkelt husstands ansvar, at bekæmpe glatføre på fortovet uden for pågældende matrikel. Hvis alle derudover giver en hånd med at salte/rydde vejen udenfor deres egen matrikel hjælper vi hinanden med at holde Ellehaven sikker.

Sænk farten

Det er glædeligt at se, at mange er begyndt at køre langsommere. Der er dog stadig enkelte som kører for stærk. Der befinder sig mange børn i Ellehaven, både herboende samt skolebørn på vej til og fra Trørødskolen. De befinder sig ikke altid der hvor de bør og de er ikke altid opmærksomme. Dem skal vi alle passe på – også selvom man ikke selv har børn. Hvis i oplever at nogen, både herboende og andre, kører for stærkt må i gerne påtale det.

Hold Ellehaven pæn

Vi vil gerne henlede opmærksomheden på, at henstilling af materialer, affald, trailere mm på fællesarealer, stikveje eller parkeringspladser ikke er tilladt i længere perioder.

Stikvejene må ikke blokeres i forbindelse med renovering da disse er brandveje.

Salg af ejendom

Idet bestyrelsen har nogle administrative pligter i forbindelse med salg af ejendommene i Ellehaven, skal vi bede jer om at informere bestyrelsen om dette såfremt jeres hus sættes til salg.

Vi passer på hinanden

Rudersdal kommune er stadig et meget populært område for indbrudstyve, hvilket vi igen måtte sande, da flere beboere havde indbrud i deres bil i løbet af påsken sidste år. Vores gårdhaver giver, desværre, indbrudstyvene god mulighed til at arbejde ugeneret. Det anbefales at installere lys med bevægelsessensor samt vindues- og dørsikring for at besværliggøre tyvenes ugerninger. Desuden vil vi kraftigt opfordre alle at tilmelde sig Nabohjælp.

Hold øje med ukendte personer i Ellehaven – et enkelt “Hej!” eller “kan jeg hjælpe dig?” kan være nok til at skræmme tyvene væk.

 

Godt nytår!,

Grundejerforening Ellehavens bestyrelse.