Generalforsamling 2019

Kære Naboer,

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Ellehaven.

28. Marts 2019 kl 19:30 – 21:30
Kulturcenter Mariehøj – Richard Mortensen mødelokale

Foreløbig dagsorden jf. vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Kassererens forlæggelse af det reviderede regnskab for det udløbne regnskabsår til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen.

a. Fastsættelse af kontingentet for det løbende år.
b. Orientering vedrørende ny affaldsordning.
c. Løsningsforslag til håndtering af uenigheder vedrørende parkeringspladser.

5. Valg af bestyrelse og suppleanter.

6. Valg af revisor og suppleant.

7. Eventuelt.

Medlemmer, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, opfordres til, at afgive fuldmagt jvf vedtægterne § 13.

Vedtægterne findes på http://www.ellehaven.com.

Eventuelle fuldmagter kan e-mailes til et andet medlem eller til bestyrelsen på bestyrelsen@ellehaven.com.

Vel mødt!

Mvh Bestyrelsen