Efterårsnyt 2018

Kære Naboer,
Efteråret nærmer sig med hastige skridt og jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at flage for følgende enmer:
Sænk farten
Det må desværre gang på gang konstateres, at der stadigvæk køres alt for stærkt i Ellehaven. Der bor en del børn i Ellehaven og dem skal vi alle passe på – også selvom man ikke selv har børn. Nedfald fra træerne kombineret med tiltagende regn nedsætter for tiden bremseværdierne gevaldigt – sænk nu farten!
Ryd op efter jer selv
Henstilling af byggematerialer er kun accepteret i forbindelse med renovering af ejendommene. Dette skal ske således, at det er til mindst mulig gene for naboerne. Informer gerne omliggende naboer (evt. bestyrelsen) – især når det involverer parkeringspladser. Når renoveringen er fuldendt skal materialer og affald fjernes så hurtigt som muligt. Det er ikke acceptabelt, at materialer, affald, trailere mm henstår på fællesarealer, stikveje eller parkeringspladser i flere uger, eller sågar måneder. Stikvejene må ikke blokeres i forbindelse med renovering da disse er brændveje.
Desuden bedes ejerne af det lille firkantet havebord, som er hensat på midterste fællesareal (ved legehuset), fjerne dette.
Ryd op efter jeres hund
Nogle af vores naboer har desværre uønsket fået tilført havepynt i form af hundelorte i deres forhaver. Der luftes også hunde fra omliggende områder i Ellehaven. Husk altid, at rydde op efter jeres hunde og gør gerne andre hundeluftere/ejer opmærksomme på deres pligt.
Pas på hinanden
Hele kommunen har de sidste par år været voldsomt plaget af indbrud. Desværre gælder dette også Ellehaven. Siden januar har der været 6 indbrud i Ellehaven – én ejendom 2 gange. Vores gårdhaver giver indbrudstyvene god ly til at arbejde ugeneret. Politiet anbefaler installationen af lamper med bevægelsessensor og alle opfordres til at tilmelde sig Nabohjælp: https://nabohjælp.dk. Hold øje med ukendte personer i Ellehaven – et enkelt “Hej!” eller “kan jeg hjælpe dig?” kan være nok til at skræmme tyvene væk.
Salg af ejendom
Bestyrelsen har nogle administrative pligter i forbindelse med salg af ejendommene i Ellehaven, derfor må i gerne informere bestyrelsen hvis jeres hus sættes til salg.
Brug af stikveje
Stikvejene langs med fællesarealerne bruges for ofte til kørsel og parkering, hvilket har ført til skader på brønddæksler og kloakriste. Grundejerforeningen hæfter økonomisk for udbedringen af disse skader som hurtigt kan løbe op i titusinder af kroner. Det er ydermere uansvarligt at køre, især at bakke, så tæt langs med forhaverne lige op af pågældende ejendommes for- og bryggersdør.
Tak!
Ingen ris uden ros.
Et stort tak til alle som deltog i, og bidrog til sommerfesten! På trods af styrtende regnvejr blev det til en stor succes til lang ud på aftentimerne. Næste år vil vi bestræbe os efter, at skaffe et større telt, som kan huse endnu flere festglade naboer.
På vegne af bestyrelsen et rigtig godt efterår!